fbpx
18 januari 2021

WK2: Europese temperaturen onder historisch gemiddelde

Naast Europa is het ook in Azië kouder dan normaal. De winter eist daar zijn tol en de vraag naar grondstoffen voor de productie van warmte en elektriciteit neemt toe. Doordat de vraag in Azië toeneemt, stijgen de energieprijzen in Nederland hard.

De gas- en kolenmarkt zijn beiden wereldmarkten, zodra de vraag naar een van de grondstoffen ergens exponentieel toeneemt voelt men dit op de wereldmarkt. Dit is te herleiden naar de prijs die men per eenheid LNG wil betalen in de verschillende delen van de wereld.

LNG wordt namelijk per schip vervoert, in Azië betaalt men momenteel meer voor LNG dan in Europa. Hierdoor lijkt er een krapte te ontstaan door aan de ene kant het koude weer (verhoogde vraag) en het verminderde aanbod aan de andere kant.

Dit heeft ook zijn weerslag op de elektriciteitsmarkt, deze prijzen lopen langzaam op.

Marktupdates

Contactpersoon
Tijn Mutsaers

© Flink Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens


Spoorlaan 350
5038 CC Tilburg
085 - 48 33 120