28 oktober 2020

Week 41: Een terugblik op week 41

Alleen maar stakingen… hoe de Noorse en Colombiaanse stakingen impact hebben op jouw energieprijs.

Lange termijn
De nieuwe doelstelling van het Europees parlement omtrent CO2-reductie is wederom aangescherpt. Ondanks dit nieuws heeft de CO2-prijs een flinke klap gekregen, voornamelijk door het negatieve sentiment over het toenemende aantal corona patiënten.
Door de aanhoudende stakingen in de Colombiaanse mijnen stijgt de kolenprijs door. De gasprijs heeft zich kort omhooggetrokken aan de stijging op de korte termijn. Beide stijgingen werken direct door in de stroomprijs, voor 2021 zien we elektra met 1€/MWh stijgen.

Korte termijn

Door het koudere weer neemt de warmtevraag weer toe, afgelopen week hebben de stakingen in Noorwegen een productiebeperking tot gevolg. Dit heeft de afgelopen week een flinke impact gehad op de gasprijs. De gemiddelde stroomprijs is daarentegen lichtelijk gedaald, wat voornamelijk te danken is aan een verhoogde windproductie t.o.v. de week hiervoor.

Wil jij weten wat deze korte en lange termijn ontwikkelingen voor impact hebben op jouw energierekening?

 

 

 

Marktupdates

Contactpersoon
Tijn Mutsaers

© Flink Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens


Spoorlaan 350
5038 CC Tilburg
085 - 48 33 120